Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bureau do češtiny

bureau = byró (polit.); úřadovna; výbor; sekretář (kus nábytek); ústředí; komoda; byro; agentura; byrokracie
employment bureau = úřad práce; zprostředkovatelna práce;
intelligence bureau = informační kancelář; zpravodajské oddělení (tajné); výzvědná služba (tajná);
translation bureau = překladatelská kancelář; překladatelská agentura; právní poradna;

Příklady překladu slova "bureau" z webu:

Did you dust this bureau yesterday morning?  Utírala jste včera ráno ten kancelářský stůl?
Murray went right to the bureau drawer with the explosives.  Murray šel přímo k zásuvce prádelníku s výbušninami.
Then you'll walk over to the bureau and get those keys.  Tak půjdeš k tomu prádelníku a vezmeš ty klíčky.
She stared into the corner by the bureau with wide, moonsilvered eyes.  Hleděla do kouta u prádelníku široce otevřeným, náměsíčným pohledem.
The dancing treeshadows on the wall by the bureau were real.  Ty tančící stíny stromů na zdi za prádelníkem byly skutečné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorburette   burglar   burglar alarm   buried   burned   burned out   burner   burning