Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad burdening; burgeon; burgeoning; burgher do češtiny


burdening = zatěžující, zavážení, zavážecí, zatížení, zatěžovací, zatěžování

burgeon = růst, poupě, rašit, pučet, bobtnat, rychle se rozvíjet, pupen, vypučet, rozkvétat

burgeoning = rostoucí, rostení, pučící, rašící, rychle se rozvíjející, narůstající

burgher = měšťan, příslušník obce, občan mající domovské právo, občan, občanský, měšťanka


Next: burglary; burial; burke; burl    chattiness; chatty; chauffeur; cheapen