Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad burden do češtiny

burden = obtížit; náklad; břímě; zatížit; tíha; režijní náklady; režie; nosnost (lodi ap.); tonáž; naložit (též náklad); uvalit břemeno na; náklady (finanční, obvykle režijní); přítěž; ložnost; zatěžkat; tíže; zatížení; refrén; zátěž; odpor; zabírka; vsázka
body burden = obsah radioaktivních látek; celková zátěž organismu;
heavy burden = těžké břímě; těžké břemeno;
sinter burden = aglomerační směs; aglomerační vsázka;
tax burden = daňové břemeno; daňové zatížení;

Příklady překladu slova "burden" z webu:

Burden and privilege are shared out pretty equally;  O břemeno i privilegium se tady všichni dělí rovným dílem;
The burden was larger than most imagine.  Břemeno bylo větší, než si většina lidí představovala.
Thinking was burden enough.  Myšlenky mě zcela ochromovaly.
They thought to burden us with refugees.  Chtěli nám pověsit na krk uprchlíky.
The lifting of that burden made him smile and walk a bit faster.  Ray se pousmál radostí, že se toho břemene zbavil, a zrychlil krok.
I will not be a burden to you.  Nebudu pro tebe přítěží.
My own personality has become a burden to me.  Má vlastní osobnost se mi stala břemenem.
Jeremy stared at the sheet with its burden of scribbles.  Jeremiáš se zadíval na prostěradlo pokryté směsicí poznámek.
Vega fell five feet from the ramp, taking his burden down with him.  Vega upadl necelé dva metry od plošiny a svoje břemeno strhl s sebou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorburden rate   bureau   burette   burglar   burglar alarm   buried   burned   burned out