Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad burden rate do češtiny

burden rate = režijní přirážka (sazba); režijní sazba; sazba; zatěžovat (7. p.)
blanket burden rate = jednotná režijní sazba; celopodniková režijní sazba; base of burden rate = režijní základny;
bureau   burette   burglar   burglar alarm   buried   burned   burned out   burner