Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bunker do češtiny

bunker = bunkr; zahrát do (2. p.); uhelna; uhelný bunkr; nesnáz; dostat do nesnází; nakládat uhlí; písková překážka; pevnůstka; zásobník; silážní jáma; silo; nakládat palivo; tank; překážka; plnit zásobník; překážet; hraje do (2. p.)
ash bunker = jáma na popel; popelník;
coal bunker = uhelný bunkr; zásobník uhlí;
fuel bunker = zásobník na palivo; palivový tank;

Příklady překladu slova "bunker" z webu:

It's like a bunker over there.  Je to tam teď jako v bunkru.
They gave an entirely new dimension to the term bunker mentality.  Takové ženské daly naprosto nový obsah pojmu bunkrová mentalita.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbunting   burden   burden rate   bureau   burette   burglar   burglar alarm   buried