Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bumpy; bun; bunch; bunching do češtiny


bumpy = ostře řezaný, kodrcavý, ostře vystupující, kostrbatý, hranatý, nerovný, turbulentní, boulovatý, boulovitý

bun = buchta, žemle, brioška, uzel, drdol, šiška (sladká), sladká žemle, houska

bunch = hrozen, parta, svazek, trs, banda, svázat (do kytice), kytice, hromada, skupina, dát na hromadu, shromáždit, nakupit

bunching = hromádkování, shlukování, tvoření svazku, tvoření sledu, seskupování, svazkování, shlukování vozidel, seskupování záznamů


Next: bunchy; bunco; bundling; bung    charitable; charitablenees; charity; Charley