Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bullets do češtiny

bullets = kulky; kuličky; sperma; býčí zápas
volley of bullets = salva střel;

Příklady překladu slova "bullets" z webu:

Bullets and cloth patches hereand this is gunpowder.  Kulky a hadříky - a tohle je střelný prach.
The bullets were .  Střely byly...
They thought bullets would run off them like water.  Mysleli si, že kulky jimi proj­dou jako vodou.
Let's get those bullets checked out.  Dej ty střely prozkoumat.
Ryan heard the sound of bullets hitting the fiberglass.  Ryan slyšel, jak kulky bubnují do laminátu.
They were difficult targets, however, and the bullets went well wide.  Byli však obtížnými terči a kulky dopadaly daleko od nich.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbullion   bullseye   bumper   bumpkin   bundle   bunker   bunting   burden