Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bulletin do češtiny

bulletin = bulletin; přehled; přehled zpráv; zprávy; věstník; zpráva; zpravodaj; elektronický konferenční systém; výtah zprávy; malá monografie; oznámení; úřední hlášení; souhrn; publikace; přehledný; úřední zpráva; hlášení; souhrn zpráv; vývěska
news bulletin = informační bulletin; zpravodajství;
sales bulletin = zprávy o prodeji; prodejní zpravodajství;

Příklady překladu slova "bulletin" z webu:

There was a bulletin board with a sash pinned to it.  Měla tam nástěnku a na ni přišpendlila šerpu.
The next day a poster appeared on the ship's bulletin board:  Příštího dne se na lodní nástěnce objevil plakát:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbullets   bullion   bullseye   bumper   bumpkin   bundle   bunker   bunting