Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bulkhead do češtiny

bulkhead = přepážka (v lodním prostoru); pažení (v lodním prostoru); přehrada; hráz; kotevní blok; uzávěra; upínací hlava; vodotěsné dveře; ; střešní nástavba; štětová stěna; vodotěsná přepážka; přístavní hráz; nábřežní zeď; opěrná zeď; podpěrná zeď; přepažení
rear bulkhead = zadní příčná stěna karoserie; ; čelní stěna zavazadlového prostoru;

Příklady překladu slova "bulkhead" z webu:

On the bulkhead a few feet from his head was a digital speed readout.  Na pažení několik stop nad jeho hlavou udával displej rychlost.
Commanding officer, commanding officer, the bulkhead speaker called.  Velící důstojník, velící důstojník, zavolal amplion na stěně.
The captain walked to the aft bulkhead and lifted the phone.  Kapitán přešel k zadní stěně a zvedl telefon.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbullet   bulletin   bullets   bullion   bullseye   bumper   bumpkin   bundle