Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bulge do češtiny

bulge = výduť; vyboulit se; boule; vyboulenina; vypuklina; vydouvat se; nacpat; napěchovat; břicho (sudu); vzrůst (přechodný, přen.); vydutí; vyklenutí; vyboulení; zduření; vypoulit se; být nacpaný; být napěchovaný; hrbol; hrbolek; vzestup; vyboulit; hloubit
barrel bulge = vydutí hlavně; vydutá hlaveň;

Příklady překladu slova "bulge" z webu:

No bulge showed.  Nikde se neboulila.
He saw the bulge of the steel whip.  Spatřil obrys ocelového biče.
There was a slight bulge under his left arm.  Pod levou paží se mu rýsovala menší vyboulenina.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



bulkhead   bullet   bulletin   bullets   bullion   bullseye   bumper   bumpkin