Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad building do češtiny

building = stavení; budova; budování (2. p.); stavení (2. p.); stavba (2. p.); stavební; stavějící; stavebnictví; stavitelství; dům; stavění; nadstavba; sestavování; postavení (vybudování); vybudování; budující; svazek (plechů ap.); stavitelský; výstavba
accessory building = vedlejší budova; boční budova; vnější budova;
administration building = administrativní budova; správní budova;
all-brick building = budova z cihel; cihelná budova;
annex building = přístavba; přístavek; budova s více byty;

Příklady překladu slova "building" z webu:

Building is clear!  Budova je čistá!
The building is secure.  Budova je bezpečná.
They were building for eternity.  Stavěly pro věčnost.
Much of the building was dark.  Většina budovy byla potemnělá.
What part of the building were they in?  V jaké části budovy byli?
How would we go about building this?  Jak bychom tak asi dělali tohle?
They've spent the last five years building it.  Posledních pět let strávili její výrobou.
A pigeon handler came out of the building to meet him.  Z domu mu vyšel naproti holubář.
He was a wiper, the people in the building said.  Byl čističem, říkali lidi v baráku.
They tell me it's a shell, it's got another building inside it.  Prý je to jenom skořápka a uvnitř je další budova.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbuilding material   bulge   bulkhead   bullet   bulletin   bullets   bullion   bullseye