Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad building-up; buildup; built; built-in do češtiny


building-up = propracování, rozvoj, růst, výstavba, staví, skládání, navařování, vytvoření, postavení

buildup = reklama, sestavovat, sestavení, postupné zvýšení, budování, výstavba, výstroj

built = postavený, stavěn, stavěl, konstruovaný, zbudovaný, vystavěný, postavěný, sestavený, sestrojený, složený, stavěný

built-in = vestavěný, zamontovaný, zazděný, neodmyslitelný, podstatný, vsazený, zapuštěný, zamotaný, vestavný, vetknutý, vrozený, předvolený


Next: built-up; bulb; bulbed; bulbous    chalky; challenging; chamberlain; chamfer