Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad builder do češtiny

builder = stavitel; budovatel (přen.); podnikatel stavby; stavbař; pracující ve stavebnictví; zakladatel; tvůrce; stavěč (film.); stavební dělník; stavební podnikatel; konstruktér; komponenta; složka; dodavatel stavebních výkonů; stavitelský; stavební firma
body builder = karosář; výrobce karoserií (speciálních);
castle builder = snílek; fantasta;
master builder = stavitel; architekt; stavební mistr; stavební podnikatel;
ship builder = loďař; lodní stavitel;

Příklady překladu slova "builder" z webu:

The builders, the lawmakers.  Stavitelé a zákonodárci.
But its builders (damn them!  Ale její stavitelé (k čertu s nima!
They're also the original builders.  Postavili to tu.
Jason wondered who the original builders had been.  Jason si říkal, kdo asi byli ti, co studnu zbudovali.
I turned myself into an empire builder.  Je ze mě budovatel říší.
Any good cover becomes more real than its builders expect.  Každá dobrá vazba se stává důležitější, než předpokládal její tvůrce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbuilding   building material   bulge   bulkhead   bullet   bulletin   bullets   bullion