Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad build-up do češtiny

build-up = propagace; propagační kampaň (předběžná); nahromadění vojenských sil; vypracování (postupné); nahromadění; zvyšování; stupňování; výstavba; budování; skládat; rozvíjení (tématu); nárůstek; koncentrace; postupná akumulace; hromadění; propaganda; agitace
carbon build-up = tvoření karbonových usazenin; koksování;
heat build-up = vývin tepla; zahřívání;
voltage build-up = nárůst napětí; vzrůst napětí;
builder   building   building material   bulge   bulkhead   bullet   bulletin   bullets