Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad buffering do češtiny

buffering = vyrovnání; chránící; pufrovitost tlumení; pufrovitost; oddělování; pufrovací; vyrovnávání; nárazníkový; zálohové napájení; pufrační; tlumení; tlumicí; vyrovnávací střádání; pufrování; pufrační kapacita
data buffering = oddělování údajů; rozčleňování údajů; rozvrhování údajů;
dynamic buffering = dynamické vyrovnávání; dynamické vyrovnání;
buffing   buggy   build-up   builder   building   building material   bulge   bulkhead