Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad budget do češtiny

budget = rozpočet; sloupec; rozpočtový; úsporný; soubor; celek; rozpočet výdajů; finanční rozpočet; zásoba; připravit rozpočet; rozvrhnout; naplánovat; levný; bilance; zahrnout do rozpočtu; finančně výhodný; rozpočítat; rozvrhovat (4. p.); rozpočtovat; sporožiro
cash budget = pokladní rozpočet; hotovostní rozpočet;
cost budget = plán nákladů; rozpočet nákladů;
expense budget = rozpočet nákladů; rozpočet výdajů;
flexible budget = alternativní; pružný rozpočet; alternativní rozpočet; státní rozpočet;

Příklady překladu slova "budget" z webu:

Your initial budget is a million pounds sterling.  Na začátek dostaneš milion liber.
For the moment the budget is not large.  V daném okamžiku nemají velký rozpočet.
I chase memos, and position papers, and budget estimates.  Honím memoranda a žebříčky popularity a odhady rozpočtových nákladů.
He'd lost his job as a result of budget cutting.  O práci přišel v souvislosti s krácením rozpočtu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbuffer   buffering   buffing   buggy   build-up   builder   building   building material