Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad buckling do češtiny

buckling = deformace; ohýbající se; vyboulení; zborcení; vybočení; vzpěr; boulení; borcení; drsnost; vrásnění; zlomení (vylomení) jízdní soupravy; natočení návěsu (přívěsu) vzhledem k tahači; vzpěrnost; geometrický parametr; materiálový parametr; laplasián
web buckling = boulení stěny; vyboulení stojiny;

Příklady překladu slova "buckling" z webu:

Angie was buckling her harness.  Angie si dopínala pásy.
He dressed swiftly, buckling on his knifebelt and sword.  Rychle se dooblékal a připjal si opasek s noži a mečem.
Blasts of light sheeted across the buckling roof.  Výbuchy záře přebíhaly po prohýbající se střeše.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbudget   buffer   buffering   buffing   buggy   build-up   builder   building