Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brutality; brutalize; brutally; brute do češtiny


brutality = surovost, zvířeckost, ukrutnost, bestialita, brutálnost, nelidskost, zvěrstvo, brutální čin, rabiátství, katanství, neurvalost, hovadskost

brutalize = udělat zvíře (z koho), způsobit zhrubnutí, brutálně zacházet, týrat, zhovadit

brutally = surově, zvířecky, násilnicky, zhovadile, zvěrsky

brute = hrubý, brutální, zvíře, zvířecký, surový, krutý, zvířecí, neinteligentní, bestie (přen.), surovec, tupý, nevzdělaný


Next: brutish; bubbler; bubbling; bubbly    censorious; censure; centenary; centennial