Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad browser; browsing; bruise; bruised do češtiny


browser = prohlížecí program, , prohledávací rutina, prohledávací program, prohlížečový

browsing = brouzdání, ohryz okus, ohryz, letmé čtení, prohlížení, letmé prohledávání, brouzdající, spásání, listování

bruise = potlouct se, otlouct (se) (o ovoci), nadělat modřiny, podlitina, pohmožděnina, pohmoždit, otlačit, nadělat boule, zranit, rozmělnit, rozdrtit, potlouci

bruised = pohmožděný, s podlitinou, s modřinami, pomačkaný, otlučený


Next: brunette; brunt; brush-up; brushing    celebration; celebrity; celestial; celibate