Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brought do češtiny

brought = přinesl (3. p., 4. p.); přinesený; účetní převod; vychovaný; přinesen; přivedený; způsobil (4. p.)

Příklady překladu slova "brought" z webu:

Brought you package...  Přivezla vám věci.
It brought us.  Přivezla nás.
He had brought it off.  Byla to jeho zásluha.
What have you brought for me?  Cos mi přinesl?
But what have you brought us?  Ale co jste nám přinesli?
As it is, they are brought to you.  Takhle vám padají do klína.
And that is why my sword brought me here.  A proto mě sem můj meč přivedl.
It is worse now than when you brought him in.  Teď je to horší, než když jsi ho sem přinesl.
It was the day before yesterday that they brought me hither.  Přivedli mě sem před třemi dny.
There's no time to wait for one to be brought in.  Na to není čas, aby se to zařídilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrought down   brought forward   brought into   brown   brush   brush holder   bubble   bucket