Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brought down do češtiny

brought down = srazil; svrhl; svržený; sražený; předložil
balance brought down = převodní saldo; převod předcházejícího zůstatku; částka potřebná na vyrovnání;

Příklady překladu slova "brought down" z webu:

Have him brought down here, he said.  Ať ho přinesou, řekl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrought forward   brought into   brown   brush   brush holder   bubble   bucket   buckle