Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brother do češtiny

brother = bratr; bratrský; spolubratr (člen bratrstva); krajan; kamarád; kolega; chovat se jako bratr; bratříčkovat se; vlastní bratr (zřídka, za podstatné jméno)
big brother = velký bratr; starší bratr;

Příklady překladu slova "brother" z webu:

Brother and sister stepped to my side.  Bratr se sestrou si stoupli těsně ke mně.
My brother comes.  Můj bratr už přichází.
What's your brother like?  Jaký je tvůj bratr?
I am my brother and my brother is me.  Jsem sobě bratrem a můj bratr je mnou.
My wife and her brother have been estranged for years.  Má žena se s bratrem nestýkala celá léta.
Of course there is my brother now.  Ale jistě teď musíme za bratrem.
I am my brother and my brother is me.  Jsem sobě bratrem a můj bratr je mnou.
Spend the night and go see your brother tomorrow.  Vyspěte se tam a bratra jeďte navštívit zítra.
Would you be a friend, a lover, a brother and a father?  Byl bys mi přítelem, milencem, bratrem a otcem?
At the next corner he rushed left and his brother went directly on.  Na dalším rohu vyrazil vlevo a jeho bratr pokračoval rovně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrought   brought down   brought forward   brought into   brown   brush   brush holder   bubble