Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad broke do češtiny

broke = rozbil (zast., bás.); zlomil; zničen
be broke = být na mizině; být bankrot; být švorc; přijít na mizinu;
dead broke = úplně na dně; bez halíře; na dně;
flat broke = úplně švorc; na dně; úplně na mizině; švorc; bez halíře;
stone broke = bez halíře; na mizině; švorc; švorc; být švorc;

Příklady překladu slova "broke" z webu:

Broke its neck.  Zlomil mu zkrátka vaz.
You broke it!  Rozbil jsi ji!
It almost broke them.  Skoro je to položilo.
Only a few broke loose.  Jen několik povolilo.
Of course, maybe he broke it.  Samozřejmě, rozbil ho.
On the beach, all hell broke loose.  Na pláži se rozpoutalo hotové peklo.
You suffered great tragedy and it broke you.  Utrpěl jste velikou ztrátu - a to vás zlomilo.
His relief became almost nauseating as he broke into a run.  Začal utíkat a z úlevy se mu udělalo téměř na zvracení.
You do not know -- -- '' he broke off abruptly.  Nevíte náhle se zlomil.
His eyes were still clenched tightly shut when he broke water.  Když se dostal na hladinu, oči měl stále pevně sevřené.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbroker   brokerage   bromide   brother   brought   brought down   brought forward   brought into