Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad broil; broken; bronze; brood do češtiny


broil = grilovat, rvačka, hluk, roštěná pečeně, péct na roštu (rožni, maso), péct se (na slunci), spor, péct na ohni (maso), opékat na roštu, opékat se na grilu, maso pečené na rožni, žár

broken = rozbil (4. p.), zlomený, zlámaný, přetržený, rozpadlý, rozdrobený, přerušovaný, načatý, zbylý, zkrocený, členitý, strhaný

bronze = bronzový, zhnědnout, opálit se, bronzovat, z bronzu, zbarvit se do bronzova, spěž, obronzovat, pobronzovat


Next: broody; brook; broom; broth    cavalier; cavalry; cave; caveat