Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brochure do češtiny

brochure = brožura; brožurka; leták; propagační knížka; prospekt; brožurový; jezevec
advertising brochure = reklamní leták; propagační brožura;

Příklady překladu slova "brochure" z webu:

The brochure described some of the history of the planet.  Z brožury se člověk dozvěděl něco málo o dějinách planety.
Shannon read each brochure with interest.  Shannon četl každý katalog se zájmem.
Arthur fished the crumpledup brochure from his pocket.  Arthur zalovil v kapse a hledal zmačkanou brožuru.
Registration was limited to two hundred, the brochure said.  Podle brožury byla účast omezena na dvě stě osob.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbroke   broker   brokerage   bromide   brother   brought   brought down   brought forward