Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad broadsheet; broadside; broadway; brogue do češtiny


broadsheet = velké noviny, kramářská píseň, leták (reklamní), brožura (reklamní), reklamní brožura, arch papíru potištěný po jedné straně, plachta novin, plakát

broadside = plachta, reklamní tiskopis velkého formátu, kramářská píseň, boční salva, do boku

broadway = hlavní ulice, hlavní třída, široká ulice, široká komunikace, bulvár, dominantní ulice


Next: broil; broken; bronze; brood    causticity; cauterization; cauterize; cautious