Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad broad do češtiny

broad = široký; širý; obsáhlý; přibližný; neurčitý; otevřený; rozmáchlý; jasný; zřejmý; přímý; všestranný; značný; všeobecný; hrubý (o podrobnostech); liberální; obhroublý; venkovský; dialektický; velkorysý; tolerantní; úplný; úplně; zřetelný; povšechný; ženská

Příklady překladu slova "broad" z webu:

Broad daylight poured over him like quicksilver.  Jasné denní světlo ho zaplavilo jako rtuť.
In broad daylight!  Za bílého dne!
Morgan gave a broad smile.  Morgan se rozzářil širokým úsměvem.
He was taken in broad daylight?  A to ho sebrali za bílého dne?
Now the horizon was a broad golden band.  Na obzoru se objevil široký nazlátlý pruh.
The moon was shining in a broad silver crescent.  Měsíc zářil jako široký dorůstající stříbrný srpek.
Many systems of government follow the same broad lines.  Mnoho vládních systémů se ostatně chová stejně.
He descended from the cab and mounted the broad stairs.  Ano, děkuji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbroadcast   broadcasting   brochure   broke   broker   brokerage   bromide   brother