Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brittle; broadcaster; broadly; broadminded do češtiny


brittle = pronikavý (zvuk), ostrý (zvuk), nedůtklivý, vyžadující opatrné zacházení, vypočítavý, lámavý, lehce rozbitný, drobivý

broadcaster = vysílač, účinkující v rozhlase, rozhlasové zařízení, hlasatelský, účinkující, širokosecí stroj, publicista, vysilač, rozsévač

broadly = široko, úplně, všestranně, povšechně, všeobecně, nářečím, dialektem

broadminded = snášenlivý, shovívavý, velkorysý, liberální, velkomyslný


Next: broadsheet; broadside; broadway; brogue    causality; causative; causeway; causey