Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bring; brink; brisk; bristle do češtiny


bring = nést (4. p.), přivést (4. p.), přimět, pohnout, vynášet (zisk kolik), přinášet, přines, vést, přineste, nosit, vynést, přivézt

brink = pokraj, okraj, kraj, břeh, zamžikat, hrana, hranice, propastný

brisk = ostrý, bystrý, řízný, šumivý, perlivý, výrazný, osvěžit, oživit, živý, svěží, energický, hbitý

bristle = zježit, naježit se, být hustě posázen, ježit, ježit se, vstát na hlavě, rozhněvat se, naježit, být plný (2. p.), čepýřit se


Next: brittle; broadcaster; broadly; broadminded    caudal; cauldron; caulk; caulking