Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brightness do češtiny

brightness = jas; jasnost; chytrost; záře; lesk; čirost; průzračnost; sláva; skvělost; bělost; vjem jasu; bystrost; inteligence; světlost; učenlivost; světlá barva; odrazivost; lesklost; pestrost; mnohobarevnost; jasový; ovládání jasu
specific brightness = jas; měrná jakost;

Příklady překladu slova "brightness" z webu:

Brightness of the colour, that's how fast they're doing it.  Podle toho, jak jasná je barva, tak rychle vřeteno působí.
All brightness was gone, leaving nothing.  Jakýkoli jas pohasl, nezbylo nic.
She was the only brightness in the room.  Byla v těchto místech jediným světlým bodem.
Through the opened doorvalve the sky's brightness shone.  Otvorem ve dveřích zazářil nebeský jas.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrights   brine   brittleness   broach   broaching   broaching machine   broad   broadcast