Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bridge do češtiny

bridge = most; lávka; můstek (zubní, med.); kobylka (houslí); bridž (karetní hra); kapitánský můstek; postavit most; přemostit; překlenout; překonat; ochoz; zubní můstek; jízek; spojit dvě větve; tepelný most; mostní; vertikála; nástupní můstek; měřicí můstek
arched bridge = most klenutý; obloukový most; klenutý most;
balance bridge = sklápěcí most; sklopný most;
bascule bridge = zvedací most; sklopný most;
beam bridge = trámový most; lehký nosníkový most;
boarding bridge = nástupní most; lanový most;

Příklady překladu slova "bridge" z webu:

Bridge is escape pod, lifeboat.  Můstek je záchranná kapsle, člun.
The bridge crew, he saw, was rattled.  Posádka na můstku, jak viděl, byla otřesena.
Sir, the bridge cut through.  Pane, vstoupil do vysílání můstek.
Tension on the bridge subsided.  Napětí na mostě polevilo.
We stopped at the bridge and looked at the river.  Zastavili jsme u lávky a zadívali se na řeku.
There were others on the bridge main deck:  Na palubě nedaleko můstku stáli další lidi:
You dropped your smokes on the bridge awhile back.  Před chvilkou ti na můstku upadly cigarety.
He set it down quickly on the bridge table.  Rychle ho položil na bridžový stolek.
Wegener picked up the phone next to his bridge chair.  Wegener zvedl telefon vedle své židle na můstku.
Wegener lit his pipe and headed out for the bridge wing.  Wegener si zapálil dýmku a zamířil k můstku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrief   brigade   brightening   brightness   brights   brine   brittleness   broach