Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brickwork do češtiny

brickwork = cihlová stavba; cihlové zdivo; cihelné ostění; obezdívka; zednická práce; vyzdívka; vystýlka; zdění; stavění; zdivo; ostění cihelné; zděné konstrukce; zednické práce; cihelné zdivo; cihelna; plný cihel
fair-face brickwork = režné zdivo; lícové zdivo;

Příklady překladu slova "brickwork" z webu:

His howl echoed down the brickwork canyon.  Jeho kvílení se neslo cihlovým kaňonem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbridge   brief   brigade   brightening   brightness   brights   brine   brittleness