Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brick do češtiny

brick = cihla; kostka; kostička; cihlový; zděný; pašák; cihlová červeň; prima chlap; postavit z cihel; paměťový blok; cihelný; pálená cihla; báječný člověk; zdicí prvek; kabrňák; cihlový dům; tvarovka; chlapík; stavebnicová kostka; cihlářský; rubové zdivo
acid brick = kyselá cihla; silikátová cihla;
adobe brick = vepřovice; nedopálená cihla; nepálená cihla;
air brick = děrovaná cihla; odvětrávací cihla; větrací tvárnice;
air-dried brick = nedopálená cihla; nepálená cihla; sušená cihla; kosinka;

Příklady překladu slova "brick" z webu:

Why not put a brick on the accelerator and jump out of the way?  Tak proč nepoložit cihlu na plyn a vyskočit?
It's like taking down a brick wall.  Je to jako když rozebíráš solidní cihlovou zeď.
The hard part's getting that first brick loose.  Nejhorší je, než se ti podaří uvolnit první cihlu.
You couldn't get sap out of a brick or blood out of a stone.  Z cihly šťávu nevymačkáš, ani krev z kamene.
Our voices had a flat, echoey quality in the brick tunnel.  Naše hlasy se v cihlovém tunelu dutě ozývaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbricklayer   brickwork   bridge   brief   brigade   brightening   brightness   brights