Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bribery do češtiny

bribery = uplácení; úplatkářství; podplácení; korupce; úplatky; korupčnictví; uplacení (podplacení); úplatkářský; úplatkový; úplatky
prevent bribery = zamezit úplatkářství; zabránit uplácení;

Příklady překladu slova "bribery" z webu:

Graft, murder, corruption, adultery, piracy, bribery ...  Podvody, vraždy, korupce, cizoložství, pirátství, podplácení...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbribes   brick   bricklayer   brickwork   bridge   brief   brigade   brightening