Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breeze do češtiny

breeze = větřík; vánek; vanout; snadná věc; potyčka; škvára; střeček; ovád; foukat; drobné uhlí; drobný koks; bríza; mořský vánek; svěží vítr; mírný vítr; slabý vítr; struska; koksový hrášek; škvárobetonová tvárnice
coke breeze = mour koksový; koksový prášek; koksový hrášek; bat the breeze = klábosit;

Příklady překladu slova "breeze" z webu:

The breeze had died.  Ranní vánek už utichl.
A chill breeze blew.  Zvedl se studený vítr.
I felt a breeze on my neck and wheeled about.  Cítil jsem chladný závan na temeni a otočil jsem se.
Morak felt a chill breeze blowing and shivered.  Moraka zamrazilo a on se zachvěl.
There came a brief flurry of breeze across her face.  Do tváře ji udeřil krátký závan větru.
The sun crept behind clouds, and the breeze picked up.  Slunce se schovalo za mraky a vítr zesílil.
The taxi slowed in heavy traffic, and the breeze stopped.  Taxi v hustém provozu zpomalilo a průvan ustal.
There were no clouds in the sky and the breeze was dying.  Obloha byla bez mráčku a vánek odumíral.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrevier   bribe   bribery   bribes   brick   bricklayer   brickwork   bridge