Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breeding do češtiny

breeding = chov (zvířectva); pěstování (zvířectva); způsoby; plození; množení; líhnutí; chování; vychování; výchova; výcvik; plemenný; křížit; produkce; křížení; rozmnožovací; chovající (zvířata ap.); rodící; rozmnožení; množivý; šlechtitelský; šlechtění; chovný
fish breeding = chov ryb; rybochovný;
good breeding = dobré vychování; dobré chování;
livestock breeding = chov ovcí; chov koní;
poultry breeding = drůbežnictví; chov drůbeže;
prairie breeding = prérijní chov; stepní chov; plemenné zvíře;

Příklady překladu slova "breeding" z webu:

They've been breeding rats for the rat pit!  Oni chovají krysy k zápasům v krysích jamách!
Know anything about breeding dogs?  Víš něco o tom, jak se šlechtí psi?
I don't have maggots breeding in my wounds.  A nemám ani rány plné červů.
What was the old saw about familiarity breeding contempt?  Jak znělo to staré rčení o blízkém poznání, které přináší pohrdání?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbreeze   brevier   bribe   bribery   bribes   brick   bricklayer   brickwork