Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breathing do češtiny

breathing = dýchání (2. p.); dýchací; dechové cvičení; provětrání plic; namáhavý výkon (tělesný); okamžik; přídech; jako živý; odplyňování; odvzdušňování; sání; nasávání; větrání; odvětrání; odvzdušnění; dýchající; odvzdušňovací otvor; dýchací přístroj
bronchial breathing = hrudní dýchání; bronchiální dýchání;
deep breathing = prohloubené dýchání; hluboké dýchání;
fuel-tank breathing = větrání palivové nádrže; odvzdušnění palivové nádrže;
rapid breathing = zrychlené dýchání; prudké dýchání;

Příklady překladu slova "breathing" z webu:

Breathing machines.  Dýchací mašiny.
He's breathing like crazy.  Dýchá jako blázen.
He was breathing hard.  Těžce dýchal.
He heard the breathing again.  Znovu slyšel dech.
All right, he said, breathing hard.  Tak dobře, řekl a zhluboka oddychoval.
He was finally sweating and breathing hard.  Potil se a rychle dýchal.
My throat was dry and my breathing was raspy.  V hrdle jsem měl sucho, dýchal jsem trhaně.
Her voice was hoarse and low, her breathing rapid.  Dech měla zrychlený.
As we waited, my heart slowed, and my breathing returned to normal.  Jak jsme tak vyčkávali, zpama?
Toranaga sat down in the center of the room, breathing easily.  Toranaga usedl uprostřed místnosti, ani se nezadýchal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbreeches   breeder   breeding   breeze   brevier   bribe   bribery   bribes