Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breath do češtiny

breath = dech; závan; dýchání; vdech; vdechnutí; výdech; šepot; nádech; oddych; pauza; van; vánek; chvíle; okamžik; dechový; dechnutí; dech (2. p.)
bad breath = zápach z úst; pach z úst;
catch breath = popadat dech; zajíkat se;
draw breath = oddechovat; dýchat; nabrat dechu;
fetch breath = vzdychnout si; zhluboka si vzdychnout;
hold breath = zadržet dech; zatajit dech; mlčet; nabrat dechu;

Příklady překladu slova "breath" z webu:

Breath and sight returned.  Dech a zrak se navrátily.
Big breath ...  Krátce se nadechl.
He had breath to say no more.  Došel mu dech, takže se musel odmlčet.
You take my breath away!  Berete mi dech!
Have you got your breath back now?  Už jsi chytila dech?
At times it took his breath away.  Chvílemi nemohl popadnout dech.
I just tried to get my breath back.  Já se snažil popadnout dech.
The captain smiled and sucked in his breath politely.  Velitel se zdvořile usmál.
They can come to you in the sweet breath of your beloved.  Mohou se dostavit, když vás objímá váš nejmilejší.
Duncan sat beside him, waiting until he had his breath again.  Duncan se usadil vedle a vyčkal, dokud znovu nepopadl dech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbreathe   breather   breather hose   breather line   breather pipe   breathing   breeches   breeder