Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breakthrough; breakup; breakwater; breastplate do češtiny


breakthrough = průlomový, zásadní objev, prudký pokrok, prudký vzestup, objevný, průkopnický, protavění, prasknutí, proražení, prolomení, protržení, prorážka

breakup = výlom, roztříštění, rozpad, likvidace, destrukce

breakwater = vlnosvod, pobřežní hráz, přístavní hráz, vlnolamový, estakáda, molo

breastplate = náprsník ornátu židovského kněze, břišní část krunýře (želvy), deska s nápisem na víku rakve, náprsník ornátu, kyrys


Next: breathless; breathlessness; breech; breed    catcall; catchiness; catching; catchment