Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breakfast do češtiny

breakfast = snídaně; snídat; posnídat; snídaňový; rozbíjení
at breakfast = na snídani; při snídani; u snídaně;
for breakfast = na snídani; k snídani;
have breakfast = snídat; nasnídat se; posnídat; mít snídani; have one's breakfast = snídat;

Příklady překladu slova "breakfast" z webu:

Breakfast is not for another hour.  Snídaně se nepodává dvakrát.
Come breakfast tomorrow at nine-thirty.  Přijďte na snídani zítra v půl desáté.
How does breakfast grab you?  Co byste řekl nějaké snídani?
Best eat your breakfast quick.  Měli byste se rychle nasnídat.
I thought it was breakfast time.  Já myslel, že je teď čas na snídani?
So they all went to breakfast with him.  A tak se s ním šli všichni nasnídat.
They ate the rest of their breakfast in silence.  Po zbytek snídaně mlčeli.
Did you feel guilty when you ate breakfast this morning?  Cítil ses provinile, když jsi dneska ráno snídal?
The writer picked up the notes on the breakfast table.  Spisovatel sebral poznámky na konferenčním stolku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbreaking   breaks   breast   breath   breathe   breather   breather hose   breather line