Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breakdown do češtiny

breakdown = selhání (2. p.); havárie (2. p.); porucha (2. p.); zhroucení (2. p.); kolaps; úpadek; specifikace; přerušení; bankrot; odstavení zařízení; prvotní porucha (tech.); pád; defekt; rozklad; rozpis; pořez; rozložení; nehoda; průboj; detailní rozpis; rozpad
accidental breakdown = náhodné porušení; náhodný průraz (jad.);
cable breakdown = probití kabelu; přetržení kabelu; průraz kabelu;
cost breakdown = ceny za položky; rozpis nákladů;
disruptive breakdown = probití; průraz; porucha ve vedení;

Příklady překladu slova "breakdown" z webu:

He claims there are no breakdown lanes in the sky if the engine quits.  Tvrdí, že na nebi nejsou žádné odstavné pruhy, když vysadí motory.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbreaker   breakfast   breaking   breaks   breast   breath   breathe   breather