Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad break with do češtiny

break with = zanechat (čeho); rozejít se s; rozloučit se; skončit; nechat; porušení dosavadní tr
break-in   break-up   breakage   breakaway   breakdown   breaker   breakfast   breaking