Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad break-up do češtiny

break-up = rozpad; rozklad; rozdělení; konec školy; rozptylování; rozprášení; rozrušení; rozbití; roztříštění; rozpuštění; členění; rozchod; rozptýlený; pobřežní hráz
road-surface break-up = rozlomení silnice; poškození silnice;
breakage   breakaway   breakdown   breaker   breakfast   breaking   breaks   breast