Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad break-through; breaking-up; breakpoint do češtiny


break-through = objev (nečekaný), pokrok (nečekaný), protavění, prasknutí, proražení, prolomení, protržení, prorážka, přerážka

breaking-up = ukončení, zakončení, zkypření, nakypření, rozpuštění, zkypření horniny

breakpoint = bod přerušení, setbol, dočasně zastavený, zarážka, bod zlomu, bod zastavení, zarážkový, místo programu s instrukcí


Next: breakthrough; breakup; breakwater; breastplate    catamaran; catamount; catapult; catastrophe