Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breadth do češtiny

breadth = šířka; šíře; rozloha; plocha; velkorysost; svobodomyslnost; tolerantnost; rozsáhlost; světlost; rozestoupení; rozpětí; dovolené chování (hanl.)
extreme breadth = úplná šířka lodi; vnější šířka;

Příklady překladu slova "breadth" z webu:

You haven't changed a hair's breadth in twenty years.  Za dvacet let jste se nezměnila ani o vlásek.
It would give you a greater breadth of view.  Trochu by vám to rozšířilo obzor.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbreak   break with   break-in   break-up   breakage   breakaway   breakdown   breaker