Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breadbasket; breadboard; break-down; break-out do češtiny


breadbasket = nácek (žaludek), nadílka (svazek zápalných bomb), obilnice, obilnicový, cejcha

breadboard = prkénko na krájení chleba, laboratorní model přístroje, pokusný model, vál na hnětení chleba, prkénkový, pokusné zapojení

break-down = rozvrh, podrobný přehled, detailní přehled, porucha (tech.), defekt (tech.), rozpis, specifikace, selhat, rozčlenění, selhání, zlomit, rozvrstvení


Next: break-through; breaking-up; breakpoint    cat; cataclysm; catalog; catalyze