Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad breach do češtiny

breach = porušení; průlom; rozpor; přestoupení; škrábnutí; škrábanec; zrušení; přerušení; trhlina; mezera; nedodržení; prolomit; vniknutí; útěk; roztržka; prorazit; porušit; rozrušit; prolomení; nesplnění závazku; protržení; násilné vniknutí; porušení závazku
continuing breach = pokračující porušení smlouvy; trvající porušení smlouvy;
finishing breach = hladicí protahovák; kalibrovací protahovák; stand in the breach = nést všechnu odpovědnost;

Příklady překladu slova "breach" z webu:

Once the soldiers breach that.  Jakmile tamtudy vojáci prorazí, tak...
And how did they breach the four thousand men?  Jak však dokázali překonat stráž čtyř tisíc mužů?
So far it's just a breach of discipline.  Zatím jste se dopustil pouze disciplinárního přestupku.
Yabu flushed at this unheard - of breach of etiquette.  Jahu zrudl nad tím neslýchaným porušením etikety.
If he quit then, it would be a breach of security.  Jestliže by potom odešel, pak by to znamenalo ohrožení bezpečnosti.
None of the mri affected to notice this terrible breach of etiquette.  Nikdo nevypadal, že by si povšiml toho hrozného narušení etikety.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbread   breadth   break   break with   break-in   break-up   breakage   breakaway