Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brake do češtiny

brake = brzda; brzdit; lámat; brzdicí; brzdový; houští; podrost; kapradí; trdlice; trdlit; mědlit (len); tlouci; rozbíjet hroudy; houština; tlouct; rameno páky; přibrzdit; lisovat; přibrzďovat; mědlice; hnětačka; přehýbat; zbrzdit; bržděný; páka čerpadla
air brake = pneumatická brzda; vzduchová brzda; aerodynamická brzda; pneumaticky ovládaná brzdy;
air-actuated brake = vzduchová brzda; vzduchem ovládaná brzda;
air-pressure brake = brzda na stlačený vzduch; pneumatická brzda; brzda s ABS; dynamometr;

Příklady překladu slova "brake" z webu:

You brake something.  Něco sis zlámala.
Remember, no brake lights.  Nezapomeňte, žádná brzdová světla!
She tried to brake with her feet.  Snažila se brzdit nohama.
Larson reversed his props to brake the aircraft.  Larson dal zpětný chod, aby letoun přibrzdil.
Left of the throttles was a speed brake handle.  Nalevo od plynových pák byla páka brzdících klapek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrake booster   brake cable   brake control   brake force   brake lever   brake pedal   brake power   brake system