Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad brains do češtiny

brains = hlava (důvtip); mozek; vtip; důvtip; pomatený
cudgel one's brains = lámat si hlavu;

Příklady překladu slova "brains" z webu:

Brains and passion both.  Mozek i vášeň.
Their brains were small and they weren't especially smart.  Mozek měly malý a nebyly nijak zvlášť chytré.
You'll get your brains beat out.  Vylámeš si na tom zuby.
I hope you have brains enough to appreciate that.  Doufám, že už vám došlo aspoň tohle.
It might even ventilate our brains as well.  A taky by nám to možná provětralo mozky.
Tordur-bar is the only man of brains among you.  Tordur-bar je jediný muž mezi vámi, který má v hlavě mozek.
It seemed that arousal loosened tongues and brains in equal measure.  Vzrušení zřejmě uvolňovalo zároveň jazyk i mozek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbrake   brake booster   brake cable   brake control   brake force   brake lever   brake pedal   brake power