Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bracing do češtiny

bracing = sepnutí; vzpružující; zavětrování; ztužení; konzola; vyztužující; podpěry; vyztužení; svěží; vyztužování; vyztužení tunelu; zpevnění; vzepření; roubení; posílení; kotvení; zakotvení; podpírající; osvěžující; posilující; ztužující; výztužný; podpěrný
roof bracing = výztuha střechy; vyztužení střechy;

Příklady překladu slova "bracing" z webu:

A little too bracing if you don't mind my saying so.  Až moc svěžího, když dovolíš.
He moved away from her, bracing for the next impact.  Odtáhl se od ní, připravený na další náraz.
It was vile, but it seemed to be bracing him, somehow.  Nebylo to moc chutné, ale jaksi ho to postavilo na nohy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbracket   brackets   brain   brains   brake   brake booster   brake cable   brake control